Хімічний реагент FC (lll) – хлорне залізо

Коагулянт FC(III) (хлорне залізо) є водним розчином солі FeCl. Застосовується реагент для очищення води для водоочищення та водопідготовки промислових та господарсько-побутових стічних вод, для пом’якшення та очищення питної води, у технологічних процесах водопідготовки у різних сферах промисловості та для інтенсифікації згущення опадів комунальних аерацій. Являє собою водний розчин солі. Використання цього коагулянту сприяє видаленню запахів сульфідного походження та мінімізації хімічного та біологічного споживання кисню.
До складу реагенту входить:
– розчином солі FeCl

Виробник: ТОВ Хімефект.
Форма поставки: Рідина.
Призначення: усунення завислих речовин на очисних спорудах виробництв. Використання на виробництвах: м’ясокомбінати, очищення питної води.

Опис
0

Магазинний візок